Κατασκευή νέων πεζοδρόμων και συντήρηση υπαρχόντων στον δήμο Αγίας Βαρβάρας

Έργο προϋπολογισμού 581.000 Ευρώ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής την Τρίτη 3 Απριλίου, μετά από εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη κ. Τζόκα, ενέκρινε ακόμη ένα σημαντικό έργο για την πόλη της Αγίας Βαρβάρας.

Πιο συγκεκριμένα ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του δήμου Αγίας Βαρβάρας για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 581.000,00 ευρώ.

Οι εργασίες του έργου αφορούν τη δημιουργία πεζοδρόμων, χώρων πρασίνου, όδευσης τυφλών, ράμπες ΑΜΕΑ και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού στις οδούς Προβελεγγίου, Πλατή και Αριστοτέλους, καθώς και την συντήρηση υπαρχόντων πεζοδρόμων στους πεζόδρομους Κολοκυθά, Τερψιθέας, Θησέως, Πλούτωνος, Προβελεγγίου, Αγ. Γεωργίου, Κουντουριώτου και Αφροδίτης, με τμηματική αποκατάσταση πλακοστρώσεων, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής κυκλοφορία των πεζών.

Συνοπτικά πρόκειται να εκτελεσθούν οι παρακάτω εργασίες :

Θα γίνουν σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη μεταξύ άλλων επιστρώσεις με κυβόλιθους, τσιμεντόπλακες, πλάκες όδευσης τυφλών και φιλέτα μαρμάρου, η κατασκευή οδεύσεων τυφλών και ραμπών ΑΜΕΑ, ο αστικός εξοπλισμός, ο ηλεκτροφωτισμός, η άρδευση και η φύτευση.

Η χρηματοδότηση γίνεται με πόρους της Περιφέρειας Αττικής χωρίς να επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του δήμου Αγίας Βαρβάρας.