Το πρόβλημα της αποκομιδής σκουπιδιών συνεχίζεται

Έντονες οι προσπάθειες για την αποκατάσταση του προβλήματος

Ο δήμος Αγίου Δημητρίου, ανακοίνωσε πως το πρόβλημα στην χωματερή της Φυλής παραμένει και πως γίνονται έντονες προσπάθειες για την αποκατάσταση του ρήγματος του εδάφους που είχε ως αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία της.

Η αντιπρόεδρος του ΕΔΣΝΑ, Αφροδίτη Μπιζά, δήλωσε ότι το πρόβλημα θα αποκατασταθεί έως την Πέμπτη 14-6-2018, οπότε και θα ολοκληρωθούν κάποιες εργασίες σταθεροποίησης του εδάφους στο χώρο εναπόθεσης των απορριμμάτων.

Ο δήμος απευθύνει έκκληση στους πολίτες να περιορίσουν στο ελάχιστο την απόθεση των οικιακών τους απορριμμάτων στους κάδους, ώστε να μην υπάρξουν επιπτώσεις στην δημόσια υγεία.