Δήμος Αλίμου: Δημοτικό Συμβούλιο την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου

Έκτακτη συνεδρίαση

Την Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου και ώρα 20:00, θα συνεδριάσει εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλίμου, στην αίθουσα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βασίλη Κατσή, επί των οδών Φαν Βάικ και Λεωφόρο Ποσειδώνος.

Θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ Τροποποίηση της 322/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αλίμου».

2ο ΘΕΜΑ Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων μονίμου προσωπικού σε υπηρεσίας ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2018 (επικαιροποίηση της 323/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου).

3ο ΘΕΜΑ Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου Χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα δίμηνης διάρκειας.

4ο ΘΕΜΑ Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου Χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα οκτάμηνης διάρκειας.