Η αλήθεια για την προστασία της Α’ κατοικίας

«Ας κρατάμε μικρό καλάθι»

Το τελευταίο διάστημα έχουμε ακούσει πολλές μεγαλόστομες δεσμεύσεις της Κυβέρνησης ότι η α’ κατοικία προστατεύεται από τους πλειστηριασμούς. Δυστυχώς αυτό δεν επιβεβαιώνεται.

Αντίθετα, διαψεύδεται από δικές της ενέργειες και παραλείψεις.

Ο νόμος Κατσέλη – Σταθάκη, αφήνει πλέον εκτός προστασίας μεγάλο αριθμό συμπολιτών μας δανειοληπτών, που προσέφυγαν στα δικαστήρια, εξαιτίας της αυστηροποίησης των προϋποθέσεων υπαγωγής.

Επιστέγασμα είναι ότι απορρίπτονται αιτήσεις με την δικαιολογία ότι τα οικονομικά δεδομένα του δανειολήπτη την ημερομηνία εκταμίευσης του δανείου, δεν εξασφάλιζαν την μελλοντική εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών του.

Η νομοθεσία για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών των φυσικών προσώπων- μικρεμπόρων, και όσων ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, επίσης αφήνει εκτός προστασίας μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων, όταν δεν καλύπτουν τις εξίσου αυστηρές προϋποθέσεις υπαγωγής στην διαδικασία αυτή. Ακόμη εκείνοι που δεν θα υπαχθούν, δεν μπορούν ούτε στο νόμο Κατσέλη – Σταθάκη να απευθυνθούν.

Και αυτό γιατί έχουν την εμπορική ιδιότητα.

Οι δανειολήπτες στεγαστικών δανείων σε ελβετικό φράγκο επιβαρύνονται υπέρμετρα από την ανατροπή της συναλλαγματικής ισοτιμίας, που οδήγησε σε κατακόρυφη αύξηση των μηνιαίων δόσεων και των τόκων των δανείων τους.

Η κυβέρνηση δεν έχει λάβει μέχρι σήμερα κανένα μέτρο προστασίας τους και ο κίνδυνος να μην μπορούν πλέον να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και να χάσουν το ακίνητό τους, είναι ορατός.

Να μην κάνω λόγο για τους εγγυητές, που χάριν εξυπηρέτησης συγγενή ή φίλου, έβαλαν την υπογραφή τους στην τράπεζα, γιατί ακόμα και αν ο δανειολήπτης υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη – Σταθάκη, η δικαστική απόφαση δεν ισχύει υπέρ τους. Ενώ, αν είναι εγγυητές σε έμπορο φυσικό πρόσωπο και απορριφθεί η αίτηση του οφειλέτη στην διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού, για αυτούς δεν υπάρχει κανένα νομικό πλαίσιο προστασίας.

Σε ερώτησή μου στα πλαίσια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, ο πρώην Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, εξακολούθησε να υποστηρίζει ότι μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει κανένας πλειστηριασμός α’ κατοικίας από τράπεζα, χωρίς όμως να αναλάβει συγκεκριμένη δέσμευση για το μέλλον.

Αντίθετα, αν ανατρέξει κανείς στις αναρτήσεις των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών στον ιστότοπο www.eauction.gr, εύκολα διαπιστώνει ότι αναγγέλλονται και για μικρά διαμερίσματα χαμηλής αξίας.

Όσο για την ανάγκη προστασίας των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης, σε νεώτερη ερώτησή μου, αναγνώρισε το πρόβλημα και επιβεβαίωσε τη δυνατότητα νομοθετικής ρύθμισης, ωστόσο δεν έδειξε προθυμία για τη θεσμοθέτηση άμεσης ουσιαστικής λύσης.

Γι’ αυτό, λοιπόν, ας κρατάμε «μικρό καλάθι», επειδή διατηρούνται ανοιχτά πολλά παράθυρα για πλειστηριασμούς α’ κατοικίας, όταν μάλιστα είναι δεδομένες οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Κυβέρνηση προς τους δανειστές, για τη διεξαγωγή μεγάλου αριθμού πλειστηριασμών φέτος και τα επόμενα χρόνια.