Κατερίνα Γκαγκάκη: Ορίστηκε αντιδήμαρχος στον δήμο Αθηναίων – Τι αναλαμβάνει

-

Νέα καθήκοντα αναλαμβάνει η Κατερίνα Γκαγκάκη στον δήμο Αθηναίων, καθώς ορίστηκε με απόφαση του δημάρχου αντιδήμαρχος Εξωστρέφειας και Κοινωνίας των Πολιτών.

Στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, οι δράσεις για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την προβολή της πρωτεύουσας.

Διαβάστε την ανακοίνωση του δήμου Αθηναίων:

«Την συμπλήρωση της ανωτέρω αποφάσεως με υπ’ αριθ. πρωτ. 226943/5-9-2019 (ΑΔΑ: 6Θ9ΧΩ6Μ-ΙΧΦ), κατόπιν των τροποποιήσεων και συμπληρώσεων που έχουν γίνει επ’ αυτής, ως εξής:

Ορίζουμε, δυνάμει της διάταξης του άρθρου 177 παρ. 1 στοιχ. α του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ Α’ 167/30.10.2019) σχετικά με τον αριθμό των Αντιδημάρχων της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, την κ. Αικατερίνη Γκαγκάκη του Γεωργίου ως Αντιδήμαρχο Εξωστρέφειας και Κοινωνίας των Πολιτών και μεταβιβάζουμε σε αυτήν την άσκηση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται ιδίως με την προώθηση της εξωστρέφειας του Δήμου, την προαγωγή της συνεργασίας με την Κοινωνία των Πολιτών και τη στήριξη των δράσεων με τους κοινωνικούς εταίρους, τις ομάδες, τους φορείς και συλλόγους».

Υπενθυμίζουμε πως η Κατερίνα Γκαγκάκη στις εκλογές του περασμένου Μαΐου εξελέγη δημοτική σύμβουλος του δήμου Αθηναίων, με την παράταξη του δημάρχου Κώστα Μπακογιάννη.

ΠΗΓΗe-ota.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ