Αναδοχή παιδιών και ψευτοπροοδευτισμός

«Το ποσοστό υιοθεσιών υπολείπεται κατά πολύ του ευρωπαϊκού μέσου όρου και οι δαιδαλώδεις γραφειοκρατικές διαδικασίες αποθαρρύνουν ή αποτρέπουν ανθρώπους που εκδηλώνουν το ενδιαφέρον να υιοθετήσουν ή να μεγαλώσουν ένα παιδί»