περιήγηση Κατηγορία

Χαϊδάρι

Δήμος Χαϊδαρίου: Νέα άρνηση της αποκεντρωμένης διοίκησης για απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη σε αδύναμες οικονομικά κοινωνικές…

Με το υπ αριθμόν 99879/32205 / 15-11-2018, έγγραφό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης προς το δήμο Χαϊδαρίου, απορρίπτεται άλλη μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για μείωση των…