Ημερίδα «Φορολογία εισοδήματος – Συνταξιοδοτικά – Κόκκινα Δάνεια» στο δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης

Θα συζητηθούν θέματα φορολογίας εισοδήματος, βραχυχρόνιες μισθώσεις, επιδόματα, συνταξιοδοτικά, νέες προϋποθέσεις προστασίας πρώτης κατοικίας, κόκκινα δάνεια