περιήγηση Κατηγορία

Λυκόβρυση – Πεύκη

Ενημέρωση για τα κριτήρια επανασύνδεσης της παροχής ρεύματος στο δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης

Οι προς εξέταση δικαιούχοι του ειδικού βοηθήματος για να υποβάλουν αίτηση σε ειδική επιτροπή του δήμου που συστάθηκε για τον σκοπό αυτό και να λάβουν το ειδικό επίδομα ώστε να…