περιήγηση Κατηγορία

Βάρη – Βούλα – Βουλιαγμένη

Ενημέρωση γονέων για τη σύνταξη Στρατολογικών Πινάκων έτους 2003 εγγεγραμμένων στα Μητρώα Αρρένων του δήμου Βάρης Βούλας…

Το Γραφείο Μητρώων Αρρένων του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου του δήμου θα προβεί στην σύνταξη στρατολογικών πινάκων
Διαβάστε περισσότερα...

Την Τοπική Αυτοδιοίκηση εκπροσωπεί ο Γ. Κωνσταντέλλος στον Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών της Αττικής

Εκπρόσωπος της Τ.Α. ορίστηκε ο δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στο διοικητικό συμβούλιο του «Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά – Μαραθώνα, Υμηττού και Νοτιοανατολικής…

Υπογράφηκε η μισθωτήρια σύμβαση με την Ακαδημία Αθηνών για το ακίνητο του κληροδοτήματος Μάξιμου Μητσόπουλου στη Λεωφ.…

Υπογράφηκε στις 20 Δεκεμβρίου από τον δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρη Κωνσταντέλλο και τον Πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών καθηγητή Αντώνιο Κουνάδη