Φιλόδημος ΙΙ: Πόσα παίρνουν οι δήμοι των Νοτίων Προαστίων

Νέα πρόσκληση από το υπουργείο Εσωτερικών

Χρηματοδότηση για την κατασκευή καταφυγίων αδέσποτων ζώων ή για την αναβάθμιση ήδη υφιστάμενων χώρων εξασφαλίζουν οι δήμοι, μέσω νέας πρόσκλησης του προγράμματος «ΦιλόΔημος ΙΙ», με αρχικό προϋπολογισμό 20 εκατ. ευρώ.

Η πρόσκληση ενεργοποιείται με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση και αφορά στη χρηματοδότηση των δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για την «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμό εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς». Στόχος είναι η αναβάθμιση των εν λόγω υφιστάμενων υποδομών, αλλά και η δημιουργία νέων, σύγχρονων, λειτουργικών, φιλικών στο περιβάλλον και προσβάσιμων στους πολίτες, δομών φιλοξενίας, όπως επιτάσσει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

«Με το Πρόγραμμα αυτό, οι δήμοι όλης της χώρας αποκτούν για πρώτη φορά σύγχρονες υποδομές για τη φιλοξενία και την προστασία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες και πρακτικές, αλλά και όπως αρμόζει στις αξίες και τον πολιτισμό μας. Η ευζωία των μικρών μας φίλων συνιστά ηθικό καθήκον και κοινωνική επιταγή», δήλωσε σχετικά ο κ. Χαρίτσης.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, η κατασκευή εγκατάστασης καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς συνίσταται στην εκ θεμελίων κατασκευή, στη διαμόρφωση και επισκευή υφιστάμενων δομών, καθώς και στην προσθήκη κτιριακών εγκαταστάσεων σε ήδη υφιστάμενη εγκατάσταση καταφυγίου. Αναφορικά με την επισκευή και συντήρηση των υφιστάμενων καταφυγίων των δήμων, ενδεικτικά μπορούν να πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην αναβάθμιση, ήτοι αντικατάσταση σκεπής και δαπέδων, ενίσχυση της μόνωσης των κτιρίων, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία από τις ακραίες καιρικές συνθήκες, η κατασκευή ιατρείου μικρών ζώων, η τοποθέτηση αυτόματων ταϊστρών και ποτίστρων, ο εξοπλισμός παρασκευής τροφής και καθαρισμού σκευών και χώρων, η επέκταση του καταφυγίου με επισκευή υφιστάμενων εγκαταστάσεων, η βελτίωση χώρου παρασκευής και αποθήκευσης τροφής, η διαμόρφωση κατάλληλου χώρου για απομόνωση των ζώων (σε περίπτωση λοιμωδών νοσημάτων), η κατασκευή κατάλληλων υποδομών αποχέτευσης και παροχέτευσης των όμβριων υδάτων της εγκατάστασης του καταφυγίου κ.ά.

Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Ετσι τα ποσά για το 2019 που αναγράφονται ανά Δήμο στην σελίδα του Φιλόδημου στο Υπουργείο εσωτερικών έχουν ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ποσό από επιχορήγηση Φιλόδημος ΙΙ 376.500,00€ Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου 0,00€ Σύνολο 376.500,00 €

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ποσό από επιχορήγηση Φιλόδημος ΙΙ 316.000,00€ Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου 0,00€ Σύνολο 316.000,00 €

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ποσό από επιχορήγηση Φιλόδημος ΙΙ 295.700,00€ Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου 0,00€ Σύνολο 295.700,00 €

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ποσό από επιχορήγηση Φιλόδημος ΙΙ 453.400,00€ Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου 0,00€ Σύνολο 453.400,00 €

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ποσό από επιχορήγηση Φιλόδημος ΙΙ 301.200,00€ Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου 0,00€ Σύνολο 301.200,00 €

Τα χρήματα από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ σύμφωνα με την σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών θα καλύψουν τους παρακάτω τομείς

«Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού»

«Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων &αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις»

«Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών των Δήμων της Χώρας»

«Επέκταση, βελτίωση και συντήρηση λιμενικών υποδομών»