Ενημέρωση του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης για το ΚΕΑ και τις φορολογικές δηλώσεις 2018

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης ενημερώνει τους δικαιούχους του ΚΕΑ ότι οφείλουν να δηλώσουν τα ποσά που έλαβαν από το πρόγραμμα του ΚΕΑ το έτος 2017 στη νέα φορολογική τους δήλωση.

Το ΚΕΑ θα δηλωθεί στον Πίνακα 6, (Πρόσθετα Πληροφοριακά Στοιχεία Εισοδήματος), στον κωδικό 659, με ΑΦΜ ΦΟΡΕΑ 099012257, ΔΟΥ ’ ΑΘΗΝΩΝ.