Την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης

Η 18η δημόσια τακτική Συνεδρίαση

Η 18η δημόσια τακτική Συνεδρίαση για το 2018 του Δημοτικού Συμβουλίου Ελληνικού – Αργυρούπολης, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (λεωφόρος Κύπρου 97, Αργυρούπολη), στις 21 Νοεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 σύμφωνα για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

 • ΘΕΜΑ 1: Κατάρτιση και Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης για το έτος 2019 (άρθρο 63γ & άρθρο 266 ν. 3852/2010)
 • ΘΕΜΑ 2: 14η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018
 • ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης – κατάταξη του προσωπικού
 • ΘΕΜΑ 4: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΟΥΝ ΠΟΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΘΑ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 4 & 5 , ΑΡΘΡΟ 76 ΤΟΥ Ν.4257/2014.
 • ΘΕΜΑ 5: ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΩΝ ΝΑΤΟΪΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
 • ΘΕΜΑ 6: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α.
 • ΘΕΜΑ 7: ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ»
 • ΘΕΜΑ 8: ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ TOY ΔHMOY KAI TOY ONAΔEA ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΚΙΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
 • ΘΕΜΑ 9: “ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ.”
 • ΘΕΜΑ 10: Λήψη απόφασης περί λύσης και καταγγελίας της μίσθωσης για το ακίνητο επί των οδών Τζαβέλλα & Σοφία Βέμπο στη Γλυφάδα, ιδιοκτησίας του Δήμου ΕλληνικούΑργυρούπολης λόγω λήξεως της συμβατικής και της εκ του Νόμου διάρκειας της μίσθωσης
 • ΘΕΜΑ 11: ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2018 – 2019
 • ΘΕΜΑ 12:ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
 • ΘΕΜΑ 13: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΟΣΥ
 • ΘΕΜΑ 14:  Επικαιροποίηση της Κατηγοριοποίησης των Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων
 • ΘΕΜΑ 15: Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού του έργου “Διαμόρφωση χώρων για προσωρινή μετεγκατάσταση των Υπηρεσιών και του Αμαξοστασίου του Δήμου ΕλληνικούΑργυρούπολης και υπηρεσίες συμβούλου υλοποίησης” του Π.Δ.Ε. με κωδικό 218ΣΕ05500037 του Υπουργείου Εσωτερικών.
 • ΘΕΜΑ 16: Λήψη απόφασης για την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 25598/17-10-2018 αίτηση του Κάλλη Στέφανου
 • ΘΕΜΑ 17: Έγκριση ηλεκτρονικής αποτύπωσης χωροθέτησης κάδων
 • ΘΕΜΑ 18: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΙΔΕΩΔΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 –2019.