Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης: Υπόδειγμα μεγάλου “πράσινου έργου” η επένδυση στο Ελληνικό

-

«H επένδυση στο Ελληνικό μπορεί να λειτουργήσει ως υπόδειγμα μεγάλου “πράσινου έργου”, που εκτελείται με πρότυπο τρόπο και με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον, επεσήμαναν ο πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), Νίκος Χιωτάκης, και ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού, Γιάννης Σιδέρης, ύστερα από επίσκεψη κλιμακίου στο εργοτάξιο.

Σκοπός της επίσκεψης στο Ελληνικό ήταν ο έλεγχος της τήρηση των προβλέψεων του νόμου για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με αφορμή την έναρξη των εργασιών κατεδάφισης των υπαρχουσών εγκαταστάσεων στη συγκεκριμένη έκταση.

Όπως τόνισαν, «αποτελεί μια πρόκληση και μια μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα αλλά και τον ΕΟΑΝ, ο οποίος έχει αναλάβει τον κρίσιμο ρόλο του ελέγχου τήρησης της εθνικής νομοθεσίας, όσον αφορά την εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων και των αποβλήτων, αφού το μοντέλο αυτό θα αποτελέσει οδηγό και για τον τρόπο υλοποίησης κι άλλων μεγάλων έργων κι επενδύσεων, που ήδη δρομολογούνται στην Ελλάδα».

Όπως έγινε γνωστό, από τον επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε παρουσία των εκπροσώπων του Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΝΑΚΕΜ, που έχουν αναλάβει την εργασία για την εναλλακτική διαχείριση των υλικών κατεδάφισης, διαπιστώθηκε ότι διενεργούνται όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για τον έλεγχο, διαχωρισμό και ξεχωριστή απόθεση των υλικών που προέρχονται από τις κατεδαφίσεις των κτιρίων, στα οποία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τούβλα, τσιμέντο, μέταλλα, γυαλιά, πλαστικά, χώματα, ξύλα, κ.λπ.

Μάλιστα, το μεγαλύτερο μέρος των υλικών αυτών θα επαναχρησιμοποιηθεί και θα αξιοποιηθεί στα επόμενα στάδια υλοποίησης του έργου και συγκεκριμένα ως υπόστρωμα υψηλής ποιότητας, για την εκτέλεση των έργων κατασκευής του οδικού δικτύου που θα δημιουργηθεί εντός του χώρου της επένδυσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ