Η Επένδυση στο Ελληνικό… όχημα για την ανάκαμψη της οικονομίας

Δημιουργία μιας νέας γιγάντιας πόλης μέσα στην πόλη

Το μεγαλόπνοο σχέδιο για το πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού, με τα συνολικά 3.000.000 τ.μ. δόμησης, τους 6 ουρανοξύστες – τοπόσημα των 200 μ., τα πάμπολλα κτίρια των 50 μ., τα εκατοντάδες στρέμματα των νέων οικιστικών ζωνών, μαζί με τα χιλιάδες τετρ. μέτρα των νέων εμπορικών malls, των ξενοδοχείων, του καζίνου και το χτίσιμο της παράκτιας ζώνης, δηλαδή, τη δημιουργία μιας νέας γιγάντιας πόλης μέσα στην πόλη, θα δημιουργήσει πλήθους νέων θέσεων εργασίας και η προσέλκυση ξένων κεφαλαίων θα βοηθήσουν στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας.

Οι αναπτυξιακές δυνατότητες που διανοίγει για την ελληνική οικονομία το μεγάλο επενδυτικό έργο στην έκταση του παλαιού αεροδρομίου στο Ελληνικό, αναμφισβήτητα, θα μπορούσαν να βοηθήσουν το σύνολο της οικονομίας να ορθοποδήσει… μια επένδυση αυτού του μεγέθους και με τέτοια συμβολική ισχύ θα ταράξει τα νερά. Εάν οι Έλληνες επιχειρηματίες δουν τις μπουλντόζες να κινούνται στο Ελληνικό θα αισθανθούν αυτοπεποίθηση και θα προχωρήσουν στην υλοποίηση και των δικών τους έργων.

Παρά τις όποιες δυσκολίες που έχουν παρουσιαστεί μέχρι σήμερα στη διαδικασία υλοποίησης του έργου, η πίεση των Ευρωπαίων δανειστών στην ελληνική κυβέρνηση είναι πολύ μεγάλη. Επιπλέον μετά από οκτώ χρόνια χρηματοοικονομικής κρίσης η χώρα βρίσκεται στο μεταίχμιο της αλλαγής. Οι ενδείξεις ότι αντιστρέφονται τα δεδομένα επιτέλους υπάρχουν… Στόχος δε είναι, μέσα στο καλοκαίρι ή το αργότερο μέχρι το φθινόπωρο, να έχει εκχωρηθεί η άδεια καζίνο στο Ελληνικό. Έτσι, έχοντας καθαρό τοπίο μπροστά της, η Lamda Development με τους συνεργάτες της, την κινεζική Fosun και την αραβική Eagle Hills, να ξεκινήσουν απερίσπαστοι το έργο της ανάπτυξης του ακινήτου.

Με απόφαση της ΕΕΕΠ θα καθοριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις διεξαγωγής του διαγωνισμού και ιδίως το ελάχιστο τίμημα της άδειας, τα τέλη λειτουργίας, η σύσταση και συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, οι όροι διεξαγωγής και οι ειδικότερες προϋποθέσεις συμμετοχής, οι υποχρεώσεις που υποχρεούνται να αναλάβουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι διασφαλίσεις και εγγυήσεις τεχνικής, επαγγελματικής, οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας των υποψηφίων, η διαδικασία, η μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στην εν γένει διαδικασία, το χρονοδιάγραμμα, τα συμβατικά τεύχη και την κατακύρωση.

Για τη συμμετοχή στο πλειοδοτικό διαγωνισμό παραχώρησης άδειας, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταβάλουν παράβολο, το ύψος του οποίου συνδέεται με την κατηγορία της άδειας, τη διάρκεια αυτής, το ύψος της επένδυσης και λοιπά θέματα, τα οποία θα καθοριστούν με απόφαση της ΕΕΕΠ.

Ακόμη, για τη συμμετοχή στον διεθνή διαγωνισμό απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής από πιστωτικό ίδρυμα που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), το ύψος της οποίας ορίζεται με απόφαση της ΕΕΕΠ στην προκήρυξη του διαγωνισμού.