Φεύγει από το χώρο του π. Aεροδρομίου η ΥΠΑ

Σε αναζήτηση γραφείων

Ακίνητο για την μετεγκατάσταση των υπηρεσιών της από το Ελληνικό αναζητά η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας η οποία απευθύνει Δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «αναζητώντας κατάλληλο χώρο για την μετεγκατάσταση των οργανικών μονάδων της», όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Ολόκληρη η ανακοίνωστη της ΥΠΑ:

«Ενόψει της αξιοποίησης της περιοχής του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού (Μητροπολιτικός πόλος Ελληνικού – Αγίου Κοσμά ) και την μετακίνηση των δημόσιων υπηρεσιών από την περιοχή, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ενδιαφέρεται για την μίσθωση ακινήτων στην Αττική, προκειμένου να καλύψει τις στεγαστικές της ανάγκες.

Προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο της αξιοποίησης ακινήτων να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 2108916507, 2108916505 για περισσότερες πληροφορίες», επισημαίνεται στην ανακοίνωση της ΥΠΑ».