Όλοι Μαζί Μπορούμε: Εθελοντικές Αιμοδοσίες 18-31 ΙουλίουΗ Εθελοντική Αιμοδοσία πρόκειται να συνεχιστεί μέχρι τα αποθέματα αίματος να είναι επαρκή.

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, η Περιφέρεια Αττικής, το Συντονιστικό Κέντρο Αιμοεπαγρύπνησης και Επιτήρησης Μεταγγίσεων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (ΠΟΣΕΑ) και το «Όλοι Μαζί Μπορούμε», ενώνουν τις δυνάμεις τους και διοργανώνουν αιμοδοσίες σε ασφαλείς χώρους εκτός Νοσοκομείων, ώστε να καλυφθούν οι μεγάλες ανάγκες που έχουν προκύψει.

Η Εθελοντική Αιμοδοσία πρόκειται να συνεχιστεί μέχρι τα αποθέματα αίματος να είναι επαρκή.

Οι προγραμματισμένες εθελοντικές αιμοδοσίες για τη Δευτέρα 18 Ιουλίου, έχουν ως εξής:

Σταθερή Αίθουσα Αιμοληψιών ΕΚΕΑ (Γήπεδο Αιγάλεω)

Μέρες λειτουργίας: Από Δευτέρα έως Παρασκευή

Ώρες λειτουργίας: 09:00 – 13:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105697986

Διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 314, γήπεδο «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης», Αιγάλεω

Σταθερή Αίθουσα Αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας

Μέρες λειτουργίας: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή

Ώρα: 08:00 – 18:30

Διεύθυνση: Αιμοδοσία Πανεπιστημιακού ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ, Περιοχή Μεζούρλο

Τηλέφωνα για πληροφορίες: 2413502253-54-58

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Αλεξανδρούπολης

Ημέρες: από Δευτέρα έως και Σάββατο

Ώρα: 08:30 – 14:00

Διεύθυνση: Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 17, Αλεξανδρούπολη

Τηλέφωνο για πληροφορίες: 25510 20478

 

Νομός Κορίνθου 

Ώρα: 16:00 – 19:00

Διεύθυνση: Σπαθοβούνι Κορινθίας

 

Οι προγραμματισμένες εθελοντικές αιμοδοσίες για την Τρίτη 19 Ιουλίου, έχουν ως εξής:

Σταθερή Αίθουσα Αιμοληψιών ΕΚΕΑ (Γήπεδο Αιγάλεω)

Μέρες λειτουργίας: Από Δευτέρα έως Παρασκευή

Ώρες λειτουργίας: 09:00 – 13:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105697986

Διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 314, γήπεδο «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης», Αιγάλεω

Σταθερή Αίθουσα Αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας

Μέρες λειτουργίας: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή

Ώρα: 08:00 – 18:30

Διεύθυνση: Αιμοδοσία Πανεπιστημιακού ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ, Περιοχή Μεζούρλο

Τηλέφωνα για πληροφορίες: 2413502253-54-58

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Αλεξανδρούπολης

Ημέρες: από Δευτέρα έως και Σάββατο

Ώρα: 08:30 – 14:00

Διεύθυνση: Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 17, Αλεξανδρούπολη

Τηλέφωνο για πληροφορίες: 25510 20478

Δήμος Κέρκυρας

Ώρα: 10:00 – 13:30

Διεύθυνση: Γ. Θεοτόκη, Πεζόδρομος

Οι προγραμματισμένες εθελοντικές αιμοδοσίες για την Τετάρτη 20 Ιουλίου, έχουν ως εξής:

Σταθερή Αίθουσα Αιμοληψιών ΕΚΕΑ (Γήπεδο Αιγάλεω)

Μέρες λειτουργίας: Από Δευτέρα έως Παρασκευή

Ώρες λειτουργίας: 09:00 – 13:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105697986

Διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 314, γήπεδο «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης», Αιγάλεω

Σταθερή Αίθουσα Αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας

Μέρες λειτουργίας: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή

Ώρα: 08:00 – 18:30

Διεύθυνση: Αιμοδοσία Πανεπιστημιακού ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ, Περιοχή Μεζούρλο

Τηλέφωνα για πληροφορίες: 2413502253-54-58

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Αλεξανδρούπολης

Ημέρες: από Δευτέρα έως και Σάββατο

Ώρα: 08:30 – 14:00

Διεύθυνση: Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 17, Αλεξανδρούπολη

Τηλέφωνο για πληροφορίες: 25510 20478

Νομός Κορίνθου 

ΕΕΑ Πετρίου

Ώρα: 16:00 – 17:30 

Νομός Κορίνθου

ΕΕΑ Λεοντίου

Ώρα: 17:45 – 19:00

Οι προγραμματισμένες εθελοντικές αιμοδοσίες για την Πέμπτη 21 Ιουλίου, έχουν ως εξής:

Σταθερή Αίθουσα Αιμοληψιών ΕΚΕΑ (Γήπεδο Αιγάλεω)

Μέρες λειτουργίας: Από Δευτέρα έως Παρασκευή

Ώρες λειτουργίας: 09:00 – 13:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105697986

Διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 314, γήπεδο «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης», Αιγάλεω

Σταθερή Αίθουσα Αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας

Μέρες λειτουργίας: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή

Ώρα: 08:00 – 18:30

Διεύθυνση: Αιμοδοσία Πανεπιστημιακού ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ, Περιοχή Μεζούρλο

Τηλέφωνα για πληροφορίες: 2413502253-54-58

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Αλεξανδρούπολης

Ημέρες: από Δευτέρα έως και Σάββατο

Ώρα: 08:30 – 14:00

Διεύθυνση: Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 17, Αλεξανδρούπολη

Τηλέφωνο για πληροφορίες: 25510 20478

Αιμοδοτικός Σύλλογος «Δήμητρα» Λάρισας

Ώρα: 08:30 – 13:30

Χώρος αιμοληψίας: Πλατεία Αγιάς

Οι προγραμματισμένες εθελοντικές αιμοδοσίες για την Παρασκευή 22 Ιουλίου, έχουν ως εξής:

Σύλλογος «Αγία Κυριακή» – Κάλαμος

Ώρα: 09:00 – 13:00

Χώρος αιμοληψίας: Περιφερειακό Ιατρείο Καλάμου

Σταθερή Αίθουσα Αιμοληψιών ΕΚΕΑ (Γήπεδο Αιγάλεω)

Μέρες λειτουργίας: Από Δευτέρα έως Παρασκευή

Ώρες λειτουργίας: 09:00 – 13:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105697986

Διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 314, γήπεδο «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης», Αιγάλεω

Σταθερή Αίθουσα Αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας

Μέρες λειτουργίας: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή

Ώρα: 08:00 – 18:30

Διεύθυνση: Αιμοδοσία Πανεπιστημιακού ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ, Περιοχή Μεζούρλο

Τηλέφωνα για πληροφορίες: 2413502253-54-58

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Αλεξανδρούπολης

Ημέρες: από Δευτέρα έως και Σάββατο

Ώρα: 08:30 – 14:00

Διεύθυνση: Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 17, Αλεξανδρούπολη

Τηλέφωνο για πληροφορίες: 25510 20478

Αιμοδοτικός Σύλλογος Βελίκας

Ώρα: 08:30 – 13:30

Χώρος αιμοληψίας: ΚΕΠ Βελίκας Λάρισας

Δήμος Κέρκυρας

Ώρα: 10:00 – 13:30

Διεύθυνση: Γ. Θεοτόκη, Πεζόδρομος

Οι προγραμματισμένες εθελοντικές αιμοδοσίες για το Σάββατο 23 Ιουλίου, έχουν ως εξής:

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Αλεξανδρούπολης

Ημέρες: από Δευτέρα έως και Σάββατο

Ώρα: 08:30 – 14:00

Διεύθυνση: Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 17, Αλεξανδρούπολη

Τηλέφωνο για πληροφορίες: 25510 20478

Δήμος Κέρκυρας

Ώρα: 17:30 – 20:00

Χώρος αιμοληψίας: Εναλλακτικό Πολιτιστικό Εργαστήρι Κέρκυρας

Οι προγραμματισμένες εθελοντικές αιμοδοσίες για την Κυριακή 24 Ιουλίου, έχουν ως εξής:

Δήμος Κέρκυρας

Ώρα: 09:30 – 13:00

Διεύθυνση: Σπαρτύλας Κέρκυρας

Βατούσα Λέσβου

Ώρα: 09:00 – 15:00

Χώρος αιμοληψίας: Αγροτικό Ιατρείο

Νομός Κορίνθου
Πολιτιστικός Σύλλογος Ματιού

Ώρα: 09:30 – 13:00

Αιμοδοτικός Σύλλογος Ιερού Ναού 40 Μαρτύρων Λάρισας

Ώρα: 08:30 – 13:30

Χώρος αιμοληψίας: Ιερός Ναός

Οι προγραμματισμένες εθελοντικές αιμοδοσίες για τη Δευτέρα 25 Ιουλίου, έχουν ως εξής:

Σταθερή Αίθουσα Αιμοληψιών ΕΚΕΑ (Γήπεδο Αιγάλεω)

Μέρες λειτουργίας: Από Δευτέρα έως Παρασκευή

Ώρες λειτουργίας: 09:00 – 13:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105697986

Διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 314, γήπεδο «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης», Αιγάλεω

Σταθερή Αίθουσα Αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας

Μέρες λειτουργίας: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή

Ώρα: 08:00 – 18:30

Διεύθυνση: Αιμοδοσία Πανεπιστημιακού ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ, Περιοχή Μεζούρλο

Τηλέφωνα για πληροφορίες: 2413502253-54-58

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Αλεξανδρούπολης

Ημέρες: από Δευτέρα έως και Σάββατο

Ώρα: 08:30 – 14:00

Διεύθυνση: Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 17, Αλεξανδρούπολη

Τηλέφωνο για πληροφορίες: 25510 20478

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Ξάνθης «Η Αγάπη»

Ώρα: 17:00 – 21:30

Χώρος αιμοληψίας: Αίθουσα Συλλόγου Νέων Κιμμερίων

Τηλέφωνο για πληροφορίες: 2541022256

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Ξάνθης «Η Αγάπη»

Ώρα: 17:30 – 21:30

Χώρος αιμοληψίας: Αίθουσα Πολιτιστικού Συλλόγου Ερατεινού

Τηλέφωνο για πληροφορίες: 2541022256

Οι προγραμματισμένες εθελοντικές αιμοδοσίες για την Τρίτη 26 Ιουλίου, έχουν ως εξής:

Σταθερή Αίθουσα Αιμοληψιών ΕΚΕΑ (Γήπεδο Αιγάλεω)

Μέρες λειτουργίας: Από Δευτέρα έως Παρασκευή

Ώρες λειτουργίας: 09:00 – 13:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105697986

Διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 314, γήπεδο «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης», Αιγάλεω

Σταθερή Αίθουσα Αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας

Μέρες λειτουργίας: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή

Ώρα: 08:00 – 18:30

Διεύθυνση: Αιμοδοσία Πανεπιστημιακού ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ, Περιοχή Μεζούρλο

Τηλέφωνα για πληροφορίες: 2413502253-54-58

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Αλεξανδρούπολης

Ημέρες: από Δευτέρα έως και Σάββατο

Ώρα: 08:30 – 14:00

Διεύθυνση: Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 17, Αλεξανδρούπολη

Τηλέφωνο για πληροφορίες: 25510 20478

Δήμος Κέρκυρας

Ώρα: 10:00 – 13:30

Διεύθυνση: Γ. Θεοτόκη, Πεζόδρομος

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Ξάνθης «Η Αγάπη»

Ώρα: 17:00 – 21:00

Χώρος αιμοληψίας: Δημοτικό Σχολείο Δημαρίου

Τηλέφωνο για πληροφορίες: 2541022256

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Ξάνθης «Η Αγάπη»

Ώρα: 17:00 – 21:30

Χώρος αιμοληψίας: Δημοτικό Σχολείο Μελιβοίων

Τηλέφωνο για πληροφορίες: 2541022256

Οι προγραμματισμένες εθελοντικές αιμοδοσίες για την Τετάρτη 27 Ιουλίου, έχουν ως εξής:

Σταθερή Αίθουσα Αιμοληψιών ΕΚΕΑ (Γήπεδο Αιγάλεω)

Μέρες λειτουργίας: Από Δευτέρα έως Παρασκευή

Ώρες λειτουργίας: 09:00 – 13:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105697986

Διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 314, γήπεδο «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης», Αιγάλεω

Σταθερή Αίθουσα Αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας

Μέρες λειτουργίας: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή

Ώρα: 08:00 – 18:30

Διεύθυνση: Αιμοδοσία Πανεπιστημιακού ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ, Περιοχή Μεζούρλο

Τηλέφωνα για πληροφορίες: 2413502253-54-58

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Αλεξανδρούπολης

Ημέρες: από Δευτέρα έως και Σάββατο

Ώρα: 08:30 – 14:00

Διεύθυνση: Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 17, Αλεξανδρούπολη

Τηλέφωνο για πληροφορίες: 25510 20478

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Χανίων «Άγιος Ιωάννης»

Δήμος Χανίων

Ώρα: 09:00 – 14:00

Χώρος αιμοληψίας: Εταιρεία ΜΟΒΙΑΚ

Διεύθυνση: Ακρωτήρι Χανίων

Νομός Κορίνθου
ΕΕΑ Στιμάγκας

Ώρα: 16:00 – 19:00

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Ξάνθης «Η Αγάπη»

Ώρα: 18:00 – 21:30

Χώρος αιμοληψίας: Δημοτικό Σχολείο Ωραίου

Τηλέφωνο για πληροφορίες: 2541022256

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Ξάνθης «Η Αγάπη»

Γραβούνα

Ώρα: 17:30 – 21:30

Χώρος αιμοληψίας: Αίθουσα Πολιτιστικού Συλλόγου

Τηλέφωνο για πληροφορίες: 2541022256

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Ξάνθης «Η Αγάπη»

Κουτσό

Ώρα: 17:00 – 21:30

Χώρος αιμοληψίας: Αίθουσα Πολιτιστικού Συλλόγου

Τηλέφωνο για πληροφορίες: 2541022256

Οι προγραμματισμένες εθελοντικές αιμοδοσίες για την Πέμπτη 28 Ιουλίου, έχουν ως εξής:

Σταθερή Αίθουσα Αιμοληψιών ΕΚΕΑ (Γήπεδο Αιγάλεω)

Μέρες λειτουργίας: Από Δευτέρα έως Παρασκευή

Ώρες λειτουργίας: 09:00 – 13:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105697986

Διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 314, γήπεδο «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης», Αιγάλεω

Σταθερή Αίθουσα Αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας

Μέρες λειτουργίας: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή

Ώρα: 08:00 – 18:30

Διεύθυνση: Αιμοδοσία Πανεπιστημιακού ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ, Περιοχή Μεζούρλο

Τηλέφωνα για πληροφορίες: 2413502253-54-58

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Αλεξανδρούπολης

Ημέρες: από Δευτέρα έως και Σάββατο

Ώρα: 08:30 – 14:00

Διεύθυνση: Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 17, Αλεξανδρούπολη

Τηλέφωνο για πληροφορίες: 25510 20478

Αιμοδοτικός Σύλλογος Αγιόκαμπου

Ώρα: 08:30 – 13:30

Χώρος αιμοληψίας: Καφέ OLD SCHOOL Αγιάς Λάρισας

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Ξάνθης «Η Αγάπη»

Χρυσούπολη

Ώρα: 17:00 – 21:30

Χώρος αιμοληψίας: Αίθουσα ΚΑΠΗ Δήμου Νέστου

Τηλέφωνο για πληροφορίες: 2541022256

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Ξάνθης «Η Αγάπη»

Ώρα: 17:30 – 21:00

Χώρος αιμοληψίας: Δημοτικό Σχολείο Γλαύκης

Τηλέφωνο για πληροφορίες: 2541022256

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Ξάνθης «Η Αγάπη»

Ώρα: 17:30 – 21:30

Χώρος αιμοληψίας: Δημοτικό Σχολείο Μύκης

Τηλέφωνο για πληροφορίες: 2541022256

Πολίτες Λήμνου

Ώρες:09:00 – 13:00 και 17:00 – 20:00

Χώρος αιμοληψίας: Πολιτιστικό Κέντρο Αγίας Τριάδας

Διεύθυνση: Μυρίνα Λήμνος (Χώρα)

Τηλέφωνο για πληροφορίες: 2254350461

Οι προγραμματισμένες εθελοντικές αιμοδοσίες για την Παρασκευή 29 Ιουλίου, έχουν ως εξής:

Σταθερή Αίθουσα Αιμοληψιών ΕΚΕΑ (Γήπεδο Αιγάλεω)

Μέρες λειτουργίας: Από Δευτέρα έως Παρασκευή

Ώρες λειτουργίας: 09:00 – 13:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105697986

Διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 314, γήπεδο «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης», Αιγάλεω

Σταθερή Αίθουσα Αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας

Μέρες λειτουργίας: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή

Ώρα: 08:00 – 18:30

Διεύθυνση: Αιμοδοσία Πανεπιστημιακού ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ, Περιοχή Μεζούρλο

Τηλέφωνα για πληροφορίες: 2413502253-54-58

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Αλεξανδρούπολης

Ημέρες: από Δευτέρα έως και Σάββατο

Ώρα: 08:30 – 14:00

Διεύθυνση: Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 17, Αλεξανδρούπολη

Τηλέφωνο για πληροφορίες: 25510 20478

Δήμος Κέρκυρας

Ώρα: 10:00 – 13:30

Διεύθυνση: Γ. Θεοτόκη, Πεζόδρομος

Αιμοδοτικός Σύλλογος Μηλέας – Άζωρου

Ώρα: 08:30 – 13:30

Χώρος αιμοληψίας: Δημοτικό Σχολείο Μηλέας Ελασσόνας Λάρισας

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Ξάνθης «Η Αγάπη»

Ώρα: 09:30 – 13:30

Χώρος αιμοληψίας: Αίθουσα ΚΑΠΗ Δήμου Ξάνθης στη Σταυρούπολη

Τηλέφωνο για πληροφορίες: 2541022256

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Ξάνθης «Η Αγάπη»

Ώρα: 17:00 – 21:30

Χώρος αιμοληψίας: Δημοτικό Σχολείο Κεντητής

Τηλέφωνο για πληροφορίες: 2541022256

Πολίτες Λήμνου

Ώρες: 09:00 – 13:00 και 17:00 – 20:00

Χώρος αιμοληψίας: Πολιτιστικό Κέντρο Αγίας Τριάδας

Διεύθυνση: Μυρίνα Λήμνος (Χώρα)

Τηλέφωνο για πληροφορίες: 2254350461

Οι προγραμματισμένες εθελοντικές αιμοδοσίες για το Σάββατο 30 Ιουλίου, έχουν ως εξής:

Δήμος Παλλήνης

Ώρα: 09:00 – 13:00 

Χώρος αιμοληψίας: Δημοτικό Κατάστημα Παλλήνης

Διεύθυνση: Φειδιππίδου 25Α, Πλατεία Ελευθερίας

Τηλέφωνο για πληροφορίες: 2132031609

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών & Δωρητών Οργάνων Σώματος Καβάλας «Στέλλα Μανώλα Κούρτη»

Ώρα: 08:30 – 13:30

Χώρος αιμοληψίας: Καπναποθήκη Καβάλας

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Αλεξανδρούπολης

Ημέρες: από Δευτέρα έως και Σάββατο

Ώρα: 08:30 – 14:00

Διεύθυνση: Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 17, Αλεξανδρούπολη

Τηλέφωνο για πληροφορίες: 25510 20478

Σκάλα Καλλονής Λέσβου

Ώρα: 09:00 – 14:00

Χώρος αιμοληψίας: Αίθουσα Εκκλησίας

Αιμοδοτικός Σύλλογος Ραψάνης Λάρισας

Ώρα: 08:30 – 13:30

Χώρος αιμοληψίας: Πλατεία Χωριού

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Ξάνθης «Η Αγάπη»

Νέα Καρυά

Ώρα: 09:30 – 14:00

Χώρος αιμοληψίας: Πολιτιστικός Σύλλογος

Τηλέφωνο για πληροφορίες: 2541022256

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Ξάνθης «Η Αγάπη»

Κένταυρος

Ώρα: 17:00 – 21:30

Χώρος αιμοληψίας: Δημοτικό Σχολείο Κενταύρου

Τηλέφωνο για πληροφορίες: 2541022256

Πολίτες Λήμνου

Ώρα: 09:00 – 14:00

Χώρος αιμοληψίας: Πολιτιστικό Κέντρο Αγίας Τριάδας

Διεύθυνση: Μυρίνα Λήμνος (Χώρα)

Τηλέφωνο για πληροφορίες: 2254350461

Οι προγραμματισμένες εθελοντικές αιμοδοσίες για την Κυριακή 31 Ιουλίου, έχουν ως εξής:

Δήμος Κέρκυρας

Ώρα: 10:00 – 20:30

Διεύθυνση: Κουραμάδες

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Ξάνθης «Η Αγάπη»

Χρυσοχώρι

Ώρα: 09:30 – 13:30

Χώρος αιμοληψίας: Πολιτιστικός Σύλλογος

Τηλέφωνο για πληροφορίες: 2541022256

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Ξάνθης «Η Αγάπη»

Ώρα: 17:00 – 21:30

Χώρος αιμοληψίας: Δημοτικό Σχολείο Εχίνου

Τηλέφωνο για πληροφορίες: 2541022256

Δίνουμε αίμα. Δίνουμε ζωή. Γιατί ποτέ η ανάγκη δεν ήταν τόσο μεγάλη…

Πηγή: skai.gr

Ροή Ειδήσεων

Κογκό: Τουλάχιστον 272 νεκροί από τo αιματοκύλισμα του Βόρειου Κίβου

Η κυβέρνηση επιρρίπτει την ευθύνη για τη σφαγή...

ΕΛΑΣ: Ζημιές σε έξι τουλάχιστον ΙΧ από την επίθεση με μολότοφ στο Φάληρο

Σύμφωνα με τις έως στιγμής πληροφορίες από την...

Βραζιλία – Νότια Κορέα 4-1: Με… σάμπα στους «8» η «σελεσάο»

Ένα ημίχρονο χρειάστηκε η Βραζιλία για να κάμψει...

Αγορά Ακινήτων: Πέφτουν οι τιμές σε Μόναχο και Φρανκφούρτη

Εδώ και αρκετά χρόνια η αγορά ακινήτων στην...

Κογκό: Τουλάχιστον 272 νεκροί από τo αιματοκύλισμα του Βόρειου Κίβου

Η κυβέρνηση επιρρίπτει την ευθύνη για τη σφαγή αυτή στην αντάρτικη οργάνωση M23, η οποία ωστόσο αρνείται κάθε ανάμιξη. ...

ΕΛΑΣ: Ζημιές σε έξι τουλάχιστον ΙΧ από την επίθεση με μολότοφ στο Φάληρο

Σύμφωνα με τις έως στιγμής πληροφορίες από την επίθεση δεν τραυματίστηκε κανείς.  ...

Βραζιλία – Νότια Κορέα 4-1: Με… σάμπα στους «8» η «σελεσάο»

Ένα ημίχρονο χρειάστηκε η Βραζιλία για να κάμψει την αντίσταση της Νότιας Κορέας, επικράτησε με σκορ 4-1 των Ασιατών, πέρασε στα προημιτελικά και...