Προσφυγή στο ΣτΕ για τη σύμπραξη δικηγόρων, λογιστών και φοροτεχνικών στην απονομή συντάξεων

-

Να «παγώσει» άμεσα η διαδικασία απονομής των συντάξεων με την σύμπραξη δικηγόρων και λογιστών επιχειρούν να βάλουν δυο Ομοσπονδίες και ένας συνταξιούχος με προσφυγή τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Στις αιτήσεις για έκδοση προσωρινής διαταγής, αναστολής και ακύρωσης που κατέθεσαν η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων ΙΚΑ-ΤΕΑΜ και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής, υποστηρίζουν ότι η σύμπραξη που προβλέπεται με την από 2.7.2021 απόφαση του υπουργού Εργασίας είναι αντισυνταγματική.

Ειδικότερα, υποστηρίζουν ότι παραβιάζεται σειρά συνταγματικών διατάξεων που αφορούν στην μεριμνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων.

Μεταξύ άλλων, αναφέρουν ότι με τις διατάξεις του νόμου 4798/2021, σε επίκληση του οποίου εκδόθηκε η επίμαχη απόφαση του υπουργού Εργασίας, αναιρείται η δημοσίου χαρακτήρα απονομή των συντάξεων και μάλιστα «κατ΄ ευθεία υποκατάσταση των αρμοδίων οργάνων της ασφαλιστικής διοίκησης από ιδιώτες, ήτοι πρόσωπα τα οποία δεν συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή έτερο ΝΠΔ».

Παράλληλα, επισημαίνουν ο e-ΕΦΚΑ θα επιβαρυνθεί με την επιμόρφωση των ιδιωτών επαγγελματιών χωρίς, ωστόσο, αυτό να προβλέπεται από το νόμο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ