ΣΕΒ: Πώς η Ελλάδα μπορεί να πρωτοπορήσει στην Τεχνητή Νοημοσύνη Τα βασικά μηνύματα από την εκδήλωση ΣΕΒ: «Άνθρωποι και επιχειρήσεις στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης»


 

Σύμφωνα με διεθνείς εκτιμήσεις, οι επιχειρήσεις που εισάγουν λύσεις τεχνητής νοημοσύνης αξιοποιούν μόνο το 30% των δυνατοτήτων που τους παρέχουν, ενώ 1 στις 2 εγκαταλείπει την προσπάθεια έπειτα από 3 χρόνια. Οι λόγοι συνδέονται με τα κόστη του εγχειρήματος, την πρόσβαση σε υπολογιστική ισχύ, τεχνογνωσία και δεξιότητες, την προϋπάρχουσα ψηφιακή και τεχνολογική ωριμότητα της επιχείρησης, την επάρκεια και καταλληλότητα των δεδομένων που έχει στη διάθεσή της, αλλά και το ρυθμιστικό πλαίσιο που συνδέεται με την ανάπτυξη και εφαρμογή ΑΙ από τις επιχειρήσεις. 

Τα ζητήματα αυτά, και πολλά ακόμα, συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της ανοιχτής εκδήλωσης, με τίτλο «Άνθρωποι και Επιχειρήσεις την εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης», που διοργάνωσε ο ΣΕΒ, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του «R U AI?», με προσκεκλημένο τον Δρ. Κωνσταντίνο Δασκαλάκη, Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη, και διακεκριμένους επιστήμονες και στελέχη της αγοράς,  τη Δευτέρα 3 Ιουνίου. 

Παρουσιάζοντας τη δέσμη δράσεων του ΣΕΒ για την Τεχνητή Νοημοσύνη «R U AΙ?», ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ, Δρ. Γιώργος Ξηρογιάννης, τόνισε ότι «η ΤΝ αφορά όλες τις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τον κλάδο, το μέγεθος ή τη γεωγραφική τους τοποθεσία.  Πραγματικοί αποδέκτες της πληροφορίας είναι σημαντικό να είναι οι δυναμικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που θέλουν να αξιοποιήσουν την τεχνολογία ως μοχλό ανάπτυξής τους. Τα οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης είναι σημαντικά, και εκτείνονται σε ολόκληρο το εύρος επιχειρηματικών λειτουργιών.» 

Η κα Δέσποινα Σπανού, Διευθύντρια του γραφείου του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Μαργαρίτη Σχοινά, χαιρέτισε την εκδήλωση τονίζοντας ότι  η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ευκαιρία για την Ευρώπη και πρέπει να αξιοποιηθεί με τρόπο αξιόπιστο, ασφαλή και συμβατό με τις αξίες μας.  Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει μία ολιστική πολιτική για τον κλάδο που συνδυάζει ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο προκειμένου να εγγυηθεί εμπιστοσύνη προς την τεχνολογία από όλους, κίνητρα για την σύμπραξη ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και επιχειρήσεων για την ανάπτυξη αξιόπιστης τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και πρωτοβουλίες ενίσχυσης των δεξιοτήτων.

Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε, ανάμεσα στον Δρ. Κωνσταντίνο Δασκαλάκη και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Καινοτομίας του ΣΕΒ, κ. Μάρκο Βερέμη, συζητήθηκε η επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην οικονομία και στην  κοινωνία, οι δυνατότητες των εργαλείων ΑΙ,  η δυναμική που μπορούν να προσφέρουν οι Έλληνες επιστήμονες και ερευνητές για την προοπτική της χώρας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και η επίδραση του ρυθμιστικού πλαισίου στην ανάπτυξη και εφαρμογή λύσεων ΑΙ.  

Ανοίγοντας τη συζήτηση, ο κ. Βερέμης αναφέρθηκε στη συνεχή προσπάθεια του ΣΕΒ να ενθαρρύνει την υιοθέτηση της καινοτομίας από την ελληνική επιχειρηματικότητα, όλων των μεγεθών, σημειώνοντας ότι η τεχνολογία παράγει στη χώρα μας μόλις το 1% του ΑΕΠ.  Τόνισε ακόμη ότι η Ελλάδα έχασε το τραίνο του «software» και σήμερα έχει την ευκαιρία -εάν κινηθεί γρήγορα- να ανέβει στο τραίνο της νέας τεχνολογίας της ΤΝ. Επισήμανε τη σημασία των  δεδομένων που αποτελούν το καύσιμο της ΤΝ και κάλεσε τις επιχειρήσεις να τολμήσουν να κάνουν τα πρώτα βήματα, ξεκινώντας να αξιοποιούν  έτοιμα εργαλεία ΤΝ (όπως το GPT). Σχολίασε ακόμη το θέμα της ρύθμισης από την ΕΕ, σημειώνοντας ότι θα πρέπει «η ρύθμιση να αντισταθμίζεται από μια παραγωγική στρατηγική».

Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις, ο Δρ. Δασκαλάκης σημείωσε πως μπορούν να επιλέξουν τρεις δρόμους για την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και τα χαρακτηριστικά της παραγωγικής τους διαδικασίας:  «1) Μπορούν να χρησιμοποιήσουν οριζόντιες εφαρμογές και υπηρεσίες που προσφέρουν οι τεχνολογικοί κολοσσοί, ενσωματώνοντάς τες στην παραγωγή τους, 2) Να προσαρμόσουν υφιστάμενες λύσεις οριζόντιας χρήσης στις δικές τους ανάγκες, και 3) Να αναπτύξουν κάθετες εφαρμογές με χρήση δικών τους δεδομένων, που μπορούν να οδηγήσουν σε ανάπτυξη εντελώς νέων εργαλείων, πράγμα που προϋποθέτει «in-house» ομάδα ανάπτυξης». Σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα της Ελλάδας να πρωτοπορήσει στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, υπογράμμισε πως «κάτι τέτοιο προϋποθέτει πως θα αναπτυχθούν ερευνητικά προγράμματα υψηλού επιπέδου, σε συνεργασία και με ακαδημαϊκά ιδρύματα του εξωτερικού, ώστε να αξιοποιηθεί η αριστεία των Ελλήνων επιστημόνων σε ολόκληρο τον κόσμο. Διαθέτουμε εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό, αλλά χρειαζόμαστε πόρους και υποδομές. Τέλος, επισήμανε ότι ετήσιες δημόσιες επενδύσεις €50εκ. στο R&D για την τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να στηρίξουν τη μετάβαση της χώρας στη νέα εποχή». 

Αναφερόμενη στον Οδηγό του ΣΕΒ για την Τεχνητή Νοημοσύνη, η κα Μάγκυ Αθανασιάδη, Διευθύντρια του Τομέα Βιομηχανίας, Ανάπτυξης, Τεχνολογίας και Καινοτομίας του ΣΕΒ, εστίασε στις ωφέλειες που μπορούν να αποκομίσουν οι επιχειρήσεις υιοθετώντας λύσεις τεχνητής νοημοσύνης. Σημείωσε ότι «παγκοσμίως, κάθε €1 που επενδύεται στην ΤΝ, αποδίδει 3,5 φορές, με απόσβεση σε 14 μήνες, ενώ 1 στις 5 επιχειρήσεις που υιοθέτησαν λύσεις ΑΙ παρατήρησαν αύξηση μεριδίου αγοράς, βελτιωμένη εμπειρία πελάτη και αναβαθμισμένη παραγωγικότητα εργαζομένων. Επιπλέον ωφέλειες αφορούν σε 10%-20% αύξηση πωλήσεων, 13% υψηλότερη κερδοφορία, καθημερινή εξοικονόμηση χρόνου ανά εργαζόμενο της τάξης των 2 ωρών, και 44% ταχύτερη περαίωση εργασιών ρουτίνας.» 

Ο κ. Γιάννης Λουμάκης, Chairman of Board & Managing Director της UNISYSTEMS, στην παρέμβασή του τόνισε ότι «η ΤΝ απελευθερώνει τεράστιες δυνάμεις αύξησης της παραγωγικότητας και της ανάπτυξης, που παρόμοιες δεν έχουμε ξαναδεί στη εξέλιξη της ανθρωπότητας. Ο δρόμος υιοθέτησης της ΤΝ θα είναι διαφορετικός για κάθε εταιρεία ή οργανισμό ανάλογα με τον βαθμό ψηφιακής ετοιμότητας που έχει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όσοι ξεκινήσουν γρήγορα θα κερδίσουν, γιατί οι αλλαγές θα είναι εκθετικές και όσοι μείνουν πίσω δεν θα μπορούν εύκολα να καλύψουν τον χαμένο χρόνο.»
Ο Δρ. Γιάννης Μαστρογεωργίου, Ειδικός Γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού, επισήμανε ότι «η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί τη σημαντικότερη πρόκληση για την Ανθρωπότητα, τη Δημοκρατία, την Οικονομία και την Απασχόληση. Κυρίως, στο θέμα της απασχόλησης και της παραγωγικότητας πρέπει να διαχωρίσουμε ανάμεσα στην ικανότητα που διαθέτει η ΑΙ να επηρεάσει προς την κατεύθυνση είτε του «automation» είτε του «augmentation». Όπως πάντα στην ιστορία της Τεχνολογίας, έτσι και τώρα, οφείλουμε να επενδύσουμε πολύ περισσότερο στην προοπτική του «augmentation»  της ανθρώπινης διάστασης στην απασχόληση παρά στον αμετροεπή και καθολικό αυτοματισμό. Η ΑΙ μπορεί να μας βοηθήσει, αλλά δεν πρέπει να μας υποκαταστήσει».

Υπογραμμίζοντας τη στοχευμένη υιοθέτηση λύσεων τεχνητής νοημοσύνης και την προτεραιοποίηση της ασφάλειας ως προϋποθέσεις επιτυχίας, ο κ. Απόστολος Καζάκος, Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής Ομίλου της EUROBANK A.E., σημείωσε πως «όπως κάθε τεχνολογική εξέλιξη, έτσι και η ΤΝ έχει έρθει για να βελτιώσει τη ζωή μας. Ασφαλώς, η σωστή χρήση της προϋποθέτει προσεκτικά βήματα και μπορεί να έχει εφαρμογή και θετική επίδραση σε διαφορετικούς τομείς της καθημερινότητάς μας, όπως εργασία, υγεία, παιδεία, ασφάλεια ακόμα και στην κοινωνική μας ζωή. Στη Eurobank, ήδη, αξιοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά σε πολύ συγκεκριμένες δράσεις και εφαρμόζοντας ένα πλαίσιο αυστηρής διακυβέρνησης. Όσο εξελίσσεται, την κατανοούμε καλύτερα και άρα τη διαχειριζόμαστε ανάλογα. Η χρήση της αναμένεται πως θα αυξηθεί».

Ο κ. Νίκος Γιαννακάκης, Γενικός Διευθυντής του Ομίλου MOTOROIL ανέφερε ότι «σαν πρώτιστο μέλημα  η επιχείρηση πρέπει να ξεκαθαρίσει την προσέγγισή της, αλλά και τα αναμενόμενα οφέλη από τη χρήση του ΑΙ. Η επανάσταση που φέρνει το ΑΙ έχει 3 ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: την ταχύτητα, τη σύνθεση μιας σειράς καινοτόμων τεχνολογιών, αλλά και την ανάδειξη των data στο νέο capital asset των εταιρειών. Η MOTOROIL ξεκίνησε την ανάπτυξη των AI use cases έχοντας αναλύσει διεξοδικά την επίπτωση, την πολυπλοκότητα, αλλά κα την ποιότητα των απαιτούμενων δεδομένων. Το MOTOROIL AI garage, είναι η καινοτόμος προσέγγιση στη διάχυση της ΑΙ γνώσης, αλλά και τη διάδρασή της με όλο τον οργανισμό. Η ηγεσία και στην περίπτωση του ΑΙ είναι καθοριστικός παράγοντας, με τον ρόλο του Chief AI Officer να είναι ενσωματωμένος στη διοικητική ομάδα».

Το βασικό μήνυμα που μετέφερε ο κ. Σπύρος Τάσσης, Δικηγόρος και Partner της ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ-ΒΕΚΡΗΣ ήταν ότι «η δημιουργία μιας εναρμονισμένης αγοράς στην ΕΕ, προωθώντας τις επενδύσεις και διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα συστήματα ΤΝ είναι ασφαλή και αξιόπιστα, αντικατοπτρίζεται πλήρως στην AI Act. Η Πράξη προφανώς απαιτεί ισχυρό πλαίσιο διακυβέρνησης των δεδομένων στις επιχειρήσεις, αλλά αυτό είναι κάτι που πρέπει να έχουν πετύχει ήδη με την εφαρμογή του GDPR αλλιώς να το ολοκληρώσουν σύντομα, με απώτερο στόχο τη δημιουργία ενός ασφαλέστερου και ηθικότερου οικοσυστήματος ΤΝ που θα οδηγήσει και σε καλύτερη εκμετάλλευση των νέων τεχνολογιών.»

Τέλος, η Δρ. Λίλιαν Μήτρου, Δικηγόρος και Καθηγήτρια της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανέφερε ότι «η Πράξη για την ΤΝ εισάγει υποχρεώσεις για παρόχους και χρήστες συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης.  Μία επιχείρηση θα πρέπει να προσδιορίσει τις ανάγκες, τις επιδιώξεις, αλλά και τον ρόλο της σε αυτό το νέο, πολλά υποσχόμενο αλλά και απαιτητικό οικοσύστημα και αντίστοιχα να κατανοήσει τις υποχρεώσεις της. Είναι κρίσιμο να αντιληφθεί τη συμμόρφωση ως μια ευκαιρία ορθολογικής και ποιοτικής διακυβέρνησης των δεδομένων. Η Πολιτεία θα πρέπει από την πλευρά της να διασφαλίσει ένα σαφές στρατηγικό και αναπτυξιακό πλαίσιο, ευκαιρίες πειραματισμού (regulatory sandboxes) και αποτελεσματικούς μηχανισμούς εποπτείας, που θα εγγυώνται την εκπλήρωση των στόχων της Artificial Intelligence Act (ασφάλεια προϊόντων/υπηρεσιών και προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων) χωρίς να λειτουργούν αναδραστικά στην καινοτομία.»

Πηγή: skai.grSource link

Ροή Ειδήσεων

Έλενα Ακρίτα: Ομόφωνα άρση ασυλίας μετά τη μήνυση της Μαρέβας Γκραμπόφσκι

Μ επιστολή της, η Έλενα Ακρίτα ζητούσε από την Επιτροπή την άρση της ασυλίας της ...

Φωτιά στην Ιταλία: Απομακρύνθηκαν πάνω από 1.000 τουρίστες στην Απουλία

«Η κατάσταση είναι κρίσιμη», σχολίασε ο δήμαρχος του Βιέστε, Τζιουζέπε Νομπιλέτι ...