Ενημέρωση για τα προνοιακά επιδόματα Νοεμβρίου Δεκεμβρίου 2018 από τον δήμο Γλυφάδας

Ανακοίνωση του δήμου

Το Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής του δήμου Γλυφάδας ενημερώνει τους δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων ότι,  σύμφωνα με τις διατάξεις της αρ. Δ12α/Γ.Π.οικ.68856/2202/28-12-2018 (ΦΕΚ Β΄5855) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, από 01-01-2019 ανατίθεται στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) του Υπουργείου Εργασίας η αρμοδιότητα χορήγησης προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, η οποία μέχρι 31/12/2018 ασκούνταν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των δήμων.

Συγκεκριμένα από 1-1-2019 και εφεξής, η χορήγηση των προνοιακών αναπηρικών παροχών σε χρήμα & τα επιδόματα Ομογενών και Στεγαστικής Συνδρομής, καθώς και η παράταση χορήγησης των επιδομάτων στους δικαιούχους που λήγει η γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής, πραγματοποιείται μέσω Ο.Π.Ε.Κ.Α. και των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).

Η παραπάνω αίτηση υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας στα Κέντρα Κοινότητας του δήμου Γλυφάδας που είναι στην δ/νση Καραϊσκακη 34 & Β.Τσιτσάνη (τηλ. επικοινωνίας 210-9647021) καθώς και στα κεντρικά γραφεία του ΟΠΕΚΑ (Πατησίων 30).

Οι αιτήσεις οι οποίες έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας μέχρι 31-12-2018 θα διεκπεραιωθούν από την Υπηρεσία του δήμου.

Για την πληρωμή του διμήνου Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2018 έχει αποσταλεί από 07-01-2019 το ηλεκτρονικό αρχείο πληρωμών των δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.), ο οποίος είναι πλέον ο μόνος αρμόδιος για την παραπάνω πληρωμή και εφεξης.

Ο δήμος Γλυφάδας δεν παραλαμβάνει πλέον καμία αίτηση για προνοιακό επίδομα (νέα παροχή ή τροποποίηση υπάρχουσας). Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα πρέπει να απευθύνονται μόνο στα κεντρικά γραφεία του ΟΠΕΚΑ (Πατησίων 30) και στο Κέντρα Κοινότητας του δήμου Γλυφαδας (Καραϊσκακη 34 & Β.Τσιτσάνη τηλ. επικοινωνίας 210-9647021) τα οποία εξυπηρετούν τους πολίτες στην ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης τους στην πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ