Κοντά στο 90% των Ελλήνων πιστεύει πως ο πολιτισμός του είναι ανώτερος

Έρευνα του «Pew Research Center»

Έρευνα του «Pew Research Center» που διεξήχθη από το 2015 έως το 2017, σε 56.000 ενήλικες από 34 Ευρωπαϊκές χώρες, έδειξε πως ο πολιτιστικός σοβινισμός εμφανίζει διαφοροποιήσεις μεταξύ Ανατολής και Δύσης.

Στην ερώτηση: «Ο λαός μας δεν είναι τέλειος αλλά ο πολιτισμός μας είναι ανώτερος από τους άλλους», οι κάτοικοι της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, θεωρούν σε μεγαλύτερο βαθμό από τους Δυτικοευρωπαίους ότι η κουλτούρα τους είναι ανώτερη.

Δείτε τους πίνακες όπως τους παρουσιάζει η έρευνα

 πολισμός  ανώτερος

 πολισμός  ανώτερος