Δήμος Καλλιθέας: Ενημέρωση για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα & το Επίδομα Στέγασης

-

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται:
Α. ο μήνας έγκρισης των αιτήσεων,
Β. Η διάρκεια ισχύος τους και
Γ. ο μήνας επανυποβολής όπως διαμορφώνεται μετά και την τελευταία παράταση.

 

Επίδομα Στέγασης

Για το πρόγραμμα Επίδομα Στέγασης δεν θα δοθεί εκ νέου παράταση. Από την 1/5/2021, θα πρέπει εντός του μήνα λήξης ισχύος της εκάστοτε εγκεκριμένης αίτησης (όπως αυτός αναγράφεται πάνω δεξιά στην αίτηση) να υποβάλλεται νέα αίτηση από τον αιτούντα.

Ακολουθήστε μας στο facebook

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ