Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης και το Ι.Ι.ΕΚ. MASTER στο πλευρό των κοινωνικά ευπαθών πολιτών

-

Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης και το Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης MASTER στηρίζουν έμπρακτα τους κατοίκους που ανήκουν σε ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Συγκεκριμένα η Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου συνεργάζεται με το Ι.Ι.Ε.Κ. MASTER, που εδρεύει στη Λεωφόρο Κύπρου 4 και δίνει τη δυνατότητα για μία δωρεάν υποτροφία πλήρους φοίτησης, διάρκειας 2 ετών, στοχεύοντας στην ενίσχυση του δικαιώματος όλων στην εκπαίδευση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν μία από τις παρακάτω ειδικότητες:

l Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα / Web Designer – Developer/ Video Games)

l Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης & Μακιγιάζ

l Τεχνικός Αισθητικής Ποδολογίας – Καλλωπισμού Νυχιών & Ονυχοπλαστικής

l Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία Υποδοχής – Υπηρεσία Ορόφων – Εμπορευματογνωσία)

l Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef)

l Τεχνικός Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής

l Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα της Ναυτιλίας

l Τεχνικός Δασικής Προστασίας

l Τεχνικός Τεχνολογικών Εφαρμογών και Εγκαταστάσεων σε Έργα Τοπίου και Περιβάλλοντος

l Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

l Διοικητικό Στέλεχος Αθλητισμού

l Προπονητής Αθλημάτων

Οι ενδιαφερόμενοι για την υποτροφία του Ι.Ι.Ε.Κ. MASTER πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου, απόφοιτοι Λυκείου, από 17 έως 58 χρονών, κάτοικοι του δήμου. Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί με κοινωνικο – οικονομικά κριτήρια.

Ενδεικτικά οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω κριτήρια(σε παρένθεση τα μόρια που αποδίδονται σε κάθε κατηγορία) και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

Ετήσιο ατομικό εισόδημα μικρότερο από 6.000 €. Εφόσον πρόκειται για υποψήφιο που δεν υποβάλλει ατομική φορολογική δήλωση ή είναι έγγαμος ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από 10.000 € (100 μόρια).

Κάρτα ανεργίας του υποψηφίου (100 μόρια) ή και των γονέων του (50 μόρια για κάθε γονέα).

Άτομο με αναπηρία (πάνω από 67%) στην οικογένεια (50 μόρια).

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή άλλο αποδεικτικό που να πιστοποιεί ότι ο/η υποψήφιος /α είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οικογένειας (50 μόρια).

Πιστοποιητικό από Αρμόδια αρχή που να αποδεικνύει ότι ο/ υποψήφιος / α ανήκει σε κοινωνικά ευπαθή ομάδα, όπως άτομα σε επανένταξη, θύματα trafficking και ενδοοικογενειακής βίας, άστεγοι κ.ά. (50 μόρια).

Από τη διαδικασία αξιολόγησης και απόδοσης της υποτροφίας εξαιρούνται ήδη εγγεγραμμένοι ή και ενεργοί σπουδαστές στον προαναφερόμενο εκπαιδευτικό φορέα. Ο εκπαιδευτικός φορέας διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει κάποιο άλλο πρόγραμμα σπουδών α) σε περίπτωση χαμηλής συμμετοχής των δημοτών και β) σε περίπτωση μη έναρξης τμήματος συγκεκριμένης ειδικότητας.

Η ανακοίνωση του ονόματος του/της επιλεγέντος υποψηφίου θα ανακοινωθεί στην επίσημη ιστοοσελίδα του Δήμου. Ο δήμος υποχρεούται να στείλει στο Ι.Ι.Ε.Κ. MASTER λίστα με στοιχεία όπως, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, email, και τίτλο σπουδών όλων των υποψηφίων για την υποτροφία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τη σχετική αίτηση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μόνο με ραντεβού από Δευτέρα 27 Ιουλίου έως την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρες 9:00 πμ έως 2:00 μμ στο Τμήμα Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας του Δήμου, Αλεξιουπόλεως 27, Αργυρούπολη (1ος όροφος).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ