Δήμος Ηλιούπολης: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις επανασύνδεσης Ηλεκτρικού Ρεύματος

-

Ο Δήμος Ηλιούπολης τις ευπαθείς ομάδες των κατοίκων της Ηλιούπολης και καλεί τους δικαιούχους των οποίων η παροχή ρεύματος έχει διακοπεί λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, να υποβάλλουν αίτηση επανασύνδεσης.
Διαβάστε όλη την ανακοίνωση:
Ο Δήμος Ηλιούπολης προκειμένου να στηριχθούν συμπολίτες καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα, καλεί τους δικαιούχους των οποίων η παροχή ρεύματος έχει διακοπεί λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών έως και τις 30/04/2020, να υποβάλουν σχετική αίτηση προς την αρμόδια επιτροπή του Δήμου σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861 στο ΦΕΚ 3088/24-07-2020/τ.Β’.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:
• Να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι και τις 30 Απριλίου 2020 και να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 3.
• Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας.
• Να πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται από τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση.
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210 99 70 009, -010 & 6974341637.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
• Αίτηση.
• Φωτοτυπία ταυτότητας/διαβατηρίου ή φωτοτυπία άδειας διαμονής Δικαιούχου.
• Ε1 και εκκαθαριστικό όλων των μελών του νοικοκυριού.
• Ε9 όλων των μελών του νοικοκυριού.
• Εκκαθαριστικό ΕΝ.Φ.Ι.Α όλων των μελών του νοικοκυριού.
• Μισθωτήριο συμβόλαιο.
• Σε περίπτωση φιλοξενίας, σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις.
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
• Λογαριασμό ΔΕΗ ή άλλου παρόχου.
• Σε περίπτωση αναπηρίας, γνωμάτευση πιστοποίησης της από το ΚΕ.Π.Α.
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου σε
περίπτωση κατ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης.
Γραφείο Τύπου
Δήμου Ηλιούπολης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ