Γλυφάδα: Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας ορισμένου χρόνου

-

ΑΝΑΡΤΗΣΗ 4ου ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 2 ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

4Η_ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ_ΠΙΝΑΚΑ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΣΧΟΛΙΚΩΝ_ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ_ΠΛΗΡΟΥΣ_ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ_ΔΙΕΚ_ΑΔΤ_31570

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ