Ανακοίνωση πρόσληψης 4 ατόμων στο “Κέντρο Κοινότητας Αγίου Δημητρίου”

-

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 4 ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγίου Δημητρίου».

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dad-may@dad.gr είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Αγίου Δημητρίου
Αγ. Δημητρίου 55
Άγιος Δημήτριος – 17343
Υπόψη κ. Σταυρούλας Πατσουράκη (τηλ. επικοινωνίας: 2132007756).

Η ανακοίνωση

Για αιτήσεις

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ