Μείωση ενοικίου: Σχεδόν 110.000 ιδιοκτήτες υπέβαλλαν αίτηση για αποζημίωση χωρίς να το δικαιούνται

-

Ελληνική κουτοπονηριά, λάθος, άγνοια ή παραπλάνηση ή κάτι ανάμεσα στα όλα; Απάντηση δεν πρόκειται ποτέ να δοθεί αλλά η αλήθεια είναι ότι σχεδόν 110.000 ιδιοκτήτες ακινήτων που υπέβαλαν δηλώσεις Covid για μειωμένα κατά 40% ενοίκια του Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου, χωρίς οι ενοικιαστές τους να την δικαιούνται και έτσι οι αιτήσεις απορρίφθηκαν μετά τον έλεγχο και τη διασταύρωση των στοιχείων που έγιναν από την ΑΑΔΕ με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες ακινήτων να μένουν χωρίς κρατική αποζημίωση.

Πάνω από τις μισές αιτήσεις Covid, που το σύστημα τις πέταξε έξω αφορούσαν ενοικιαστές που είτε δεν ήταν πληττόμενοι, είτε ο εργαζόμενος δεν είχε τεθεί σε αναστολή σύμβασης εργασίας και φυσικά δεν δικαιούνταν μείωση ενοικίου.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δόθηκαν χθες (01.03.2021) στη δημοσιότητα από την ΑΑΔΕ, στο δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου υποβλήθηκαν συνολικά 570.480 δηλώσεις Covid. Τον Νοέμβριο υποβλήθηκαν 265.988 δηλώσεις από 397.894 ιδιοκτήτες για 269.304 ακίνητα. Για τον Δεκέμβριο υποβλήθηκαν 304.492 δηλώσεις από 452.542 ιδιοκτήτες για 309.078 ακίνητα.

Από τις 570.480 δηλώσεις απορρίφθηκαν οι 109.986 (51.863 του Νοεμβρίου και 58.123 του Δεκεμβρίου) με τους ιδιοκτήτες να χάνουν την κρατική αποζημίωση για το 50% των ενοικίων που δεν εισέπραξαν ενώ 11.024 δηλώσεις είναι προς διόρθωση.

Οι 109.986 δηλώσεις Covid του Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου κόπηκαν από το σύστημα γιατί ο έλεγχος έδειξε ότι:

Σε 21.658 δηλώσεις ο μισθωτής της επαγγελματικής στέγης δεν είναι πληττόμενος.
Σε 11.860 περιπτώσεις το μηναίο μίσθωμα που δηλώθηκε δεν ταυτίζεται με το μηνιαίο μίσθωμα στη Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης.
Σε 19.611 δηλώσεις δεν υπήρχε αναστολή σύμβασης εργασίας σε κατοικία μισθωτή /συζύγου.
Σε 12.802 περιπτώσεις τα ποσοστά μείωσης ενοικίου ήταν χαμηλότερα από το 40% που προβλέπει ο νόμος.
Σε 6.444 δηλώσεις είχε δηλωθεί επαγγελματική χρήση από μη επιτηδευματία/επιχείρηση
Σε 3.750 δηλώσεις έχει δηλωθεί λύση της μίσθωσης
Σε 2.039 περιπτώσεις ο μισθωτής είναι νομικό πρόσωπο και δεν δικαιούται αποζημίωση
Σε 756 δηλώσεις δεν έχει συμπληρωθεί ο ΑΦΜ
Σε 39 περιπτώσεις ο ιδιοκτήτης του ακινήτου έχει αποβιώσει
Σε 646 περιπτώσεις ο ενοικιαστής είναι νομικό πρόσωπο και είχε δηλώσει ενοίκιο κατοικίας

Σε 566 δηλώσεις ο μισθωτής δεν ήταν πληττόμενος ή δεν υπήρχε αναστολή σύμβαση εργασίας.
Σε 2.199 περιπτώσεις ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δεν το είχε δηλώσει στο έντυπο Ε9.
Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ αρκετές δηλώσεις εμφανίζουν περισσότερα από ένα προβλήματα ενώ για λάθη όπως όπως η μη δήλωση του ακινήτου στο Ε9 και η μη υποβολή ΑΦΜ οι ιδιοκτήτες θα κληθούν να τα διορθώσουν.

Παράλληλα χθες το υπουργείο Οικονομικών, ανακοίνωσε ότι παρατείνεται μέχρι τις 10 Μαρτίου 2021 η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων Covid για τα κουρεμένα έως 100% ενοίκια του Ιανουαρίου η οποία έληγε χθες Δευτέρα.

Επίσης μετά τη λύση που δόθηκε για τα υποκαταστήματα επιχειρήσεων τα οποία δικαιούνται τη μείωση (100% ή 40%) των ενοικίων οι ιδιοκτήτες που έχουν εκμισθώσει ακίνητα σε υποκαταστήματα θα μπορούν να δουν την επικαιροποιημένη εικόνα των μισθωμάτων τους από αύριο Τετάρτη 3/3/2021.

Ανακοινώθηκε επίσης ότι μέχρι τις 9/3/2021 αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η εκ νέου επεξεργασία των Δηλώσεων COVID Μαρτίου – Δεκεμβρίου 2020, λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις των σχετικών αποφάσεων.

Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα:

Για τους δικαιούχους, θα πραγματοποιηθεί συμπληρωματική πληρωμή για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο.
Για τους λοιπούς ιδιοκτήτες που έχουν υποβάλει δηλώσεις COVID, θα αποσταλεί από την ΑΑΔΕ ενημέρωση σχετικά με τους λόγους, για τους οποίους δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η δήλωσή τους.
Τέλος στην ανακοίνωση αναφέρονται και τα εξής:

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, η ΑΑΔΕ θα ανοίξει εκ νέου την πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων COVID, ώστε να δοθεί η ευκαιρία στους ιδιοκτήτες ακινήτων να διορθώσουν σφάλματα για τους μήνες Μάρτιο 2020 – Δεκέμβριο 2020. Ταυτόχρονα, οι ιδιοκτήτες που τυχόν δεν επικαιροποίησαν τις δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέχρι 15/2/2021, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ, θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να το πράξουν χωρίς πρόστιμο.
Εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Μαρτίου, θα ανοίξει η πλατφόρμα των δηλώσεων COVID για τα μισθώματα μηνός Φεβρουαρίου 2021.
Μέχρι τις 16/3/2021, αναμένεται να έχουν διενεργηθεί περαιτέρω συμψηφισμοί με φορολογικές υποχρεώσεις για τους μήνες Μάρτιο έως Οκτώβριο 2020.
Η πρώτη πληρωμή για τα μισθώματα Ιανουαρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις αρχές του δεύτερου δεκαπενθημέρου του Μαρτίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ