Τις τραπεζικές κινήσεις των τελευταίων ετών θα πάρει η ΑΑΔΕ

Για την επιβολή προστίμων

Τις κινήσεις των λογαριασμών των τελευταίων ετών αναμένεται να ζητήσει από τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας η ΑΑΔΕ.

Με διάταξη που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου προβλέπεται ότι η ΑΑΔΕ μπορεί να απευθύνει στις τράπεζες μαζικά αιτήματα παροχής πληροφοριών.

Ταυτόχρονα το σχέδιο νόμου προβλέπει την επιβολή προστίμων για όσους εκδίδουν αποδείξεις από μη δηλωμένες ταμειακές μηχανές αλλά και για τα παράνομα αποστακτήρια και τη λαθραία διακίνηση αλκοόλ.

Στο άρθρο 57 του πολυνομοσχεδίου αναφέρεται ότι «η Α.Α.Δ.Ε. δύναται στο πλαίσιο διενέργειας φορολογικών ελέγχων να απευθύνει αυτοματοποιημένα μαζικά αιτήματα παροχής πληροφοριών προς τα υπόχρεα πρόσωπα του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4170/2013 (τα πιστωτικά ιδρύματα του ν. 4261/2014, τα ιδρύματα πληρωμών του ν. 3862/2010, τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος του ν. 4021/2011 κ.λπ.)».

Στις 30 διατάξεις φορολογικού περιεχομένου περιλαμβάνεται, επίσης, η δυνατότητα υποβολής χωριστών φορολογικών δηλώσεων από τους συζύγους, η διαγραφή προστίμων πρατηριούχων καυσίμων ή και όσων υπέπεσαν σε λάθη κάνοντας χρήση των διατάξεων για την «εθελοντική αποκάλυψη» αδήλωτων εισοδημάτων, πρόστιμο 500 ευρώ για όσους εκδίδουν αποδείξεις από μηχανές που δεν είναι δηλωμένες, η έναρξη της εποχής του ηλεκτρονικού παράβολου αντί για το διπλότυπο είσπραξης δημοσίων εσόδων και η αύξηση (στα 3.000 ευρώ από τα 500 ευρώ) του προστίμου για τσίπουρο από μηχανήματα χωρίς άδεια.