ΕΙΔΗΣΕΙΣ & ΝΕΑ ΓΙΑ:

BREXIT

Συμφωνία για αναβολή του Brexit

Το Ηνωμένο Βασίλειο, επέμεινε, θα παραμείνει πλήρες μέλος, με όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά του, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ψήφου